صدها فایل برای دانلود قرار داده شده است.

دریافت انواع جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی و ...

اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن

اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن

در این مطلب یکی از فایل های کاربردی در زمینه مدیریت را قرار داده ایم. این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 22,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید این فایل را دانلود کنید. تعداد صفحات اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن 40 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود این فایل روی دکمه زیر کلیک کنید.


28,600 22,000 تومان

خرید و دانلود فوری


هدف از این پایان نامه اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن می باشد

این پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای و با عنوان اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن می باشد.توسعه سازماني تلاشي پيگير، منسجم و كاملاً برنامه‌ريزي شده است كه به منظور بهبود و نوسازي سيستم صورت مي‌گيرد. هدف از توسعه سازماني، هم بهبود زندگي شغلي فرد است و هم بهبود كاركرد سازمان. با توجه به اهميت اخلاق حرفه‌اي در توسعه سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي و هدايت منابع از جمله منابع انساني به ميزان آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات توجه شود.(اجتهادی ، 1387 ) . البته در زمينه مذكور جهل و ناآشنايي كاركنان از موضوع اخلاقيات شغل و سازمان از مهم‌ترين موانع تغيير رفتار اخلاقي به شمار مي‌رود. لذا با توجه به اينكه امروزه هيچ موسسه و سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، لازم است در سازمان‌ها علاوه بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحيه تعاون، كار مشترك و دسته‌ جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه‌هاي آموزش در سازمانها و موسسات قرار ‌گيرد (بهاری فر و جواهری ، 1389 ). 

 

 

 

 


بدين منظور شيوه‌هــــاي مختلفي براي آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان ها و موسسات بوجود آمده كه يادگيري مستقيم رايج‌ترين آنهاست اما تجربه نشان داده است كه اين شيوه به تنهايي، كارايي لازم را ندارد. لذا با توجه به اينكه ترويج اخلاق در سازمان به معناي يادگيري سبك خاصي از زندگي سازماني است، بايد به شيوه‌هاي غيرمستقيم مانند آموزش‌هاي ضمن عمل و آموزشهاي اجتماعي و فرهنگي توجه بيشتري نمود (یگانه، 1390). ضمناً به منظور تعيين محتواي آموزشي، سازمان بايد نيازهاي آموزشي را از مقايسه ميان وضع موجود و وضع مطلوب مشخص كند. براي تعيين وضع موجود يعني ميزان پايبندي كاركنان به اخلاق حرفه‌اي سازمان، و حتي براي تعيين وضع مطلوب يعني ديدگاه كاركنان بعنوان افرادي آگاه به شرايط سازماني جهت ارائه مؤلفه هایی کاربردی لازم است، از تحقيقات درباره اخلاق حرفه‌اي توسط موسسه و سازمان حمايت شود. منشور اخلاقي همه سازمان يا موسسه از اشتراك عمومي همه اعضاء سازمان در مورد اصول و قواعد اخلاقي خاص لازم براي بهبود و توسعه سازمان بدست مي‌آيد. در صورتی که اگر بخواهیم ارزش های خاصّی را به صورت پذیرش همگانی درآوریم، ابتدا بايد از توسعه آگاهي‌ها و دانش‌هاي مربوطه شروع كنيم و سپس به تدريج، نگرش‌ها را تغيير داده و در نهايت رفتارها را به عنوان خروجی تحت تأثير قرار دهيم ( اعتمادی و همکاران ، 1391).

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
2-1 مقدمه    10
2-2-1 تعریف اخلاق    10
2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق    11
2-2-1-2 اهمیت اخلاق    12
2-2-1-3  انواع اخلاق    13
2-2-2 اخلاق حرفه ای    14
2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌اي    15
2-2-2-2 ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي    15
2-2-2-3 ويژگي‌هاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي    16
2-2-2-4  نظام‌هاي عمده اخلاق حرفه ای    17
2-2-2-5 عوامل پايه‌اي و اساسي در اخلاق حرفه اي از دیدگاه زیونتس    20
2-2-2-6 ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات    21
2-2-2-7 آموزش‌هاي لازم در خصوص ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات    21
2-2-2-8 وظايف مديران در اخلاقي كردن سازمان‌ها    22
2-2-2-9 ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات    23
2-2-2-10 مهمترين ضرورت اجراي قوانين در خصوص رعايت قواعد اخلاقي    24
2-2-2-11 مشكلات و موانع اخلاق حرفه‌اي    24
2-2-2-12 عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي از نظر پنیو    25
2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌اي در سازمانها ، موسسات و محيطهاي كسب وكار    26
2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری    31
2-5 پیشینه تحقیق    34
2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان    34
2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران    36

منابع    45


 

برچسب ها:

مدیریتاین پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای و با عنوان اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن می باشد.توسعه سازماني تلاشي پيگير، منسجم و 

اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن. کلمات کلیدی : پایان نامه اخلاق حرفه ای نظام های عمده اخلاق حرفه ای مشکلات و موانع اخلاق 

Khordad 9, 1399 AP — بعضی از انجمن ها و حرفه ها وابستگی های بین المللی هم دارن مانند انجمن حسابرسان، انجمن مدیران فروش شرکت های چند ملیتی، انجمن موسسات تبلیغاتی، 

ﻫﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺮوﯾﺞ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت. وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان در اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ.41 pages

Ordibehesht 1, 1399 AP — ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها. چند ملیتی، انجمن موسسات تبلیغاتی، انجمن تولیدکنندگان محصولات دارویی و بهداشتی، انجمن 

بدين منظور، شيوه هاي مختلفي براي آموزش اخلاق حرفه اي در سازمان ها به وجود آمده است که ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه اي در مؤسسات تجاري و ادارات.

کلید واژه ها: ضمانت اجرایی آیین رفتار حرفه ای حرفه حسابرسی اخلاق حرفه ای پنج گام کلیدی در تدوین و ترویج منشور اخلاقی سازمان پلیس(مقاله علمی وزارت علوم).

Khordad 1, 1397 AP — بنابراین هر فرد و یا هر موسسه و سازمانی باید تغییر و تحول در جهت اخلاقی بودن را خود ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها.

Bahman 5, 1399 AP — اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همة جوامع بشری است. بدین منظور، شیوه‌های مختلفی برای آموزش اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها به وجود آمده است 

Dey 25, 1400 AP — یکی از عوامل ضروری موفقیت سازمان، میزان اخلاق حرفه‌ای مدیران و حتما باید برای اجرای قوانین و قواعد اخلاقی سازمان پیشقدم باشید.

عوامل موثر در موفقیت سازمان ها همیشه یکسان نیست اما آموزش اخلاق حرفه ای یکی از اساسی ترین ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در مؤسسات تجاري و ادارات 

جامعة ديني از حيث تعامل سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي در آن و نيز از نظر رفتار ارتباطي ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در مؤسسات تجاري و ادارات.

by حسینی آبینه ئی · 2010 — یکی از مفاهیم شایع در فلسفه اخلاق، مفهوم مسوولیت است. مسوولیت به معنای درمعرض بازخواست بودن است و با وظیفه و تکلیف ملازم است. این وظایف و مسوولیت ها می باید 

ﺣﺎﺿﺮ اﺧﻼق و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ در ادراه ﺟﻮاﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺑﻌﺎد آن اﺧﻼق. در ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﯽ. ﺗﻮﺟﻬﯽ. ﺑﻪ. اﺧﻼق. در. ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ. ﻗﻮاﻋﺪ.

اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه. دروﻧﯽ، راﺳﺦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ . ﺗﺮوﯾﺞ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزي آن در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻃﺮاﺣـﯽ و. اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ.

اخلاق حرفه ای شامل بایدها و نبایدهایی است که باید میان صاحبان حرفه ها و مشاغل با مشتریانشان و نیز میان اعضای یک صنف رعایت شود.

اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای در سازمانها. ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزشهای دینی در این عرصه منوط است. عناصر اخلاقی کار و تولید در 

ﻫﺎ دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در. ﺳﺎزﻣﺎن را از ﭘﯿﺶ. ﺷﺮط. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪ .ﺪاﻧ. در اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ.

ﻓﺮدي. ﻛﻪ. ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺣﺴﺎﺑﺪاران. ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺪار. رﺳﻤﻲ. ﺷﺎﻏﻞ در. ﺑﻨﮕﺎه/ ﺳﺎزﻣﺎن. (ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ). ﺣﺴﺎﺑ.